SZG-valper fra fødsel til levering

Rugdelias SZG-kull
Mor: Int N Se UCh Rugdelias K M S Zenobia
Far: Se UCH Se JCh Se (Drag)Ch Ormkullens Grym

Klikk på boken og sidene for å bla: