Paring 2011 Ormkullens Grym og Zenobia. Vi håper på Rugdelias SZG-kull