Ripz og Kjersti sin første utstilling 1 JK 1 JKK. 3 dager etter fyllte 9 mnd.